siteadres; $sitemail=$ayarbas->sitemail; $gt0 = "geneltitle".$langprefix; $geneltitle=$ayarbas->$gt0; $yt0 = "yuktitle".$langprefix; $yuktitle=$ayarbas->$yt0; $iletitle=$ayarbas->iletitle; $gk0 = "genelkey".$langprefix; $genelkey=$ayarbas->$gk0; $gd0 = "geneldesc".$langprefix; $geneldesc=$ayarbas->$gd0; $saniye=$ayarbas->saniye; $gonder=$ayarbas->gonder; $ayarla=$ayarbas->ayarla; } $rex = mysql_query("SELECT kod FROM reklamlar"); while($r=mysql_fetch_array($rex)) { $reklamkod[] = $r["kod"]; } ?> <?=$yaz[baslik];?> Oyunu Oyna, <?=$yaz[baslik];?> Oyunu nasıl oynanır <?=$yaz[baslik];?> Oyunu

Game.Gen.Tr
 
  Bulunduğunuz Yer : Oyunu Aynanıyor.
0) { while($katliste = mysql_fetch_array($kat)) { $i++; $hhh = "kat_baslik".$langprefix; $katveri = $katliste[$hhh]; $bul = array('Ç','ç','İ','ı','Ğ','ğ','Ü','ü','Ş','ş','Ö','ö',' ','2','-'); $yaz = array('C','c','I','i','G','g','U','u','S','s','O','o','_','2','_'); $katbaslik = str_replace($bul,$yaz,$katveri); $katoyunsay = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM oyunlistesi where kategori='".$katliste[kat_id]."' $lanquery2"); $katoyunsay = mysql_result($katoyunsay,0,0); ?>

".constant("_UNIQUEV_")." $toplam
"; mysql_query("DELETE FROM $sayacip_tablo WHERE tarih_out < '$sil'"); mysql_query("UPDATE $sayac_tablo SET bugun='$bugun',toplam='$toplam',tarih='$sayac_tarih'"); mysql_query("INSERT INTO $sayacip_tablo VALUES ('$gelen_ip','$date','$outdate')"); } elseif ($date>=$tarih) { $bugun="1"; $toplam++; echo "
".constant("_UNIQUEV_")." $toplam
"; mysql_query("DELETE FROM $sayacip_tablo WHERE tarih_out < '$sil'"); mysql_query("UPDATE $sayac_tablo SET bugun='$bugun',toplam='$toplam',tarih='$date'"); mysql_query("INSERT INTO _eski_$sayacip_tablo VALUES ('$sgelen_ip','$date','$outdate')"); } } elseif ($satir!==0) { if ($date>$tarih_out){ if ($date<$tarih) { $bugun++; $toplam++; echo "
".constant("_UNIQUEV_")." $toplam
"; mysql_query("DELETE FROM $sayacip_tablo WHERE tarih_out < '$sil'"); mysql_query("UPDATE $sayac_tablo SET bugun='$bugun',toplam='$toplam',tarih='$sayac_tarih'"); mysql_query("UPDATE $sayacip_tablo SET tarih_in='$date',tarih_out='$outdate' WHERE ip='$gelen_ip'"); } elseif ($date>=$tarih) { $bugun="1"; $toplam++; echo "
".constant("_UNIQUEV_")." $toplam
"; mysql_query("DELETE FROM $sayacip_tablo WHERE tarih_out<'$sil'"); mysql_query("UPDATE $sayac_tablo SET bugun='$bugun',toplam='$toplam',tarih='$date'"); mysql_query("UPDATE $sayacip_tablo SET tarih_in='$date',tarih_out='$outdate' WHERE ip='$gelen_ip'"); } } elseif (($tarih_out>=$date)) { mysql_query("DELETE FROM $sayacip_tablo WHERE tarih_out<'$sil'"); echo "
".constant("_UNIQUEV_")." $toplam
"; } } ?> ".constant("_ACTIVE_")." $toponline"; ?>

Oyunu Oynanıyor

 OYUN HAKKINDA BİLGİLER

: